FITS prohližeč

Vyberte platformu

GNU/Linux Windows Mac OS X

GNU/Linux

x86_64
Kontrolní SHA1 součet:
645c845a1b6e22acef528a848bba4419904c34e0

QT5

Ke spuštění je zapotřebí knihovna libQt5Pas1.

Kontrolní SHA1 součet:
e9700d3f50ee5d84d58410b28fbb7836240f05ed

GTK2

ARMv7 (ARM 32bit)
Kontrolní SHA1 součet:
2dc6888a9a8eea7a8fac679a8d1726a9d16115d7

QT5

Ke spuštění je zapotřebí knihovna libQt5Pas1.

Kontrolní SHA1 součet:
b47e4bf8bd22eb6cbf976ac407f47ccea439074b

GTK2

ARMv8 (ARM 64 bit, aarch64)
Kontrolní SHA1 součet:
902b91a9fcebf3f62b92d8b6a2d63393cb4b3357

QT5

Ke spuštění je zapotřebí knihovna libQt5Pas1

Kontrolní SHA1 součet:
11518155c23bc0b6b39f262c8efd3ed9cdc5a8da

GTK2

Windows

x86_64 (64bit)
Kontrolní SHA1 součet:
ee656a469fbb0a8b0290169d6b618090a66a8b9d

Stáhnout

Knihovna LibRAW.dll

x86 (32bit)
Kontrolní SHA1 součet:
208d2960a1d16630b5986f4f093a34b619afd724

Stáhnout

Knihovna LibRAW.dll

Mac OS X 11

x86_64 (intel)
Kontrolní SHA1 součet:
f4bfa8933201ba430b5e1118c225ef4cd4bb7fb0

Stáhnout

ARMv8 (M1 / M2)
Kontrolní SHA1 součet:
ed34ed4155639cfa19ecb8b9a13f427f8701815a

Stáhnout

Co umí?

 • Načíst a zobrazit jednobarevné i některé barevné soubory FIT (8bit, 16bit, 32bit)
 • Načíst a zobrazit RAW snímky či jejich náhledy
 • Přehrávat SER videosekvence
 • Ručně nastavit lineární histogram v rozsahu 0-255 pro 8bit snímky, 0-65535 pro 16bit snímky a 0-4294967295 pro ostatní
 • Automaticky nastavit lineární histogram podle zadaných parametrů
 • Pamatovat si nastavení histogramu při procházení soubory
 • Zobrazit snímek s gamma korekcí
 • Zobrazit informace uložené ve FITu a EXIFu
 • Zobrazit výřezy rohů a středu aktuálního snímku
 • Uživatel může rychle přesunout nepovedené snímky do podsložky "_smazane_"
 • Aplikaci lze asociovat s příponou fit (fits, fts) či ser, pak se spustí a zobrazí vybraný soubor
 • Rotovat a převracet zobrazení snímků, přičemž lze nastavení aplikovat na všechny další načtené snímky

Klávesové zkratky

 • šipky doleva a doprava listují mezi soubory
 • delete přesune aktuální soubor do podsložky "_smazane_"
 • f přepne zobrazení panelu s informacemi
 • i přepne inverzní zobrazení
 • p vybere možnost pamatování si nastavení histogramu mezi snímky
 • a vybere možnost automaticky nastavit histogram podle nastavených limitů
 • n vybere možnost nepamatovat si nastavení histogramu a při načtení dalšího snímku se histogram resetuje
 • s přepíná mezi zobrazením 1:1 a škálováním do okna
 • q spočítá hodnotu pixelu ze čtyř sousedních za účelem odstranení mřížky bayerova filtru
 • F5 obnoví seznam souborů v aktuálním adresáři
 • CTRL+Q ukončení aplikace
 • mezerník v režimu SER spustí / pozastaví přehrávání

Jak vypadá?

Okno aplikace Náhledy snímků Editor FITS hlavičky Přehrávání SER videí RAW snímek

Historie vývoje

19. 2. 2024

Ukládá se poslední zvolená bayer maska. Do ukládaných JPEG snímků se zapisují EXIF informace (u RAWů přímo, u FITů pouze kompatibilní údaje).

21. 12. 2023

Vypočet barvy u mono snímků pořízených kamerou s bayerovou maskou. Hromadné mazání souborů podle jejich vypočítaného mediánu.

23. 9. 2023

Histogram se nyní u barevných snímků zobrazuje barevně. Implementováno přibližování snímku po 5% krocích.

28. 8. 2023

Na přání jsem přidal barevná témata vzhledu aplikace. Později doplněno o formulář pro výběr vlastních barev. Generování náhledů je odteď vícevláknové a odstranil jsem limit maximálního rozměru komponenty s náhledy.

26. 8. 2023

Razantní urychlení načítání adresářů s velkým počtem souborů (příprava pro náhledy vše zpomalovala). Nyní lze vybrat sérii souborů v režimu náhledů pomocí klávesy Shift. Barevné snímky maji odteď barevný histogram.

31. 3. 2023

Doplněna volba pro ignorování otáčení snímků z RAW souborů

21. 3. 2023

U 32bit souborů lze od teď nastavit rozsah histogramu až po hodnotu 4294967295. Automatická úprava histogramu zatím pracuje v 16bit režimu a v extrémních případech nemusí vypočítat rozsah správně, protože kýžená hodnota může být menší, než je rozlišovací schopnost algoritmu.

21. 12. 2022

Současná libQt6Pas knihovna není finální, proto nebudu QT6 prozatím vydávat. U přehrávání SER souborů lze nyní vybrat snímkovou frekvenci v rozmezí 1 až 100 fps.

29. 11. 2022

Drobné opravy otevírání RAWů (kdy ještě nelze dekódovat soubory z nejnovější fotoaparátů) a QT6 verze pro Linux x86_64 a aarch64 (armv7 prozatím nefunguje).

29. 9. 2022

Velké opravy verze pro Mac OS X

31. 8. 2022

Nyní se při mazání snímku přesunou všechny soubory se stejným jménem. Když má někdo třeba RAW + JPEG, tak se přesunou oba najednou.

15. 8. 2022

Přehrávání SER souborů, přepracované volby otáčení snímku, generování náhledů, automatické procházení mezi snímky, výpočet mediánu zobrazeného snímku, trochu lepší podpora Mac OS X a hromada dalších malých oprav či úprav

24. 3. 2022

Drobné optimalizace při načítání, přidána orientační mapka umístění pohledu na neškálovaný snímek.

17. 7. 2021

Doprogramována podpora pro barevné snímky různých bitových hloubek. Při načítání snímku se zobrazuje jednoduchý ukazatel průběhu. Na Linuxu si lze na všech platformách vybrat mezi GTK2 či QT5.

8. 1. 2021

Nebyl jsem spokojen s GTK2 stylem vykreslování, tak se nyní před každým vykreslením snímku spočítá jeho n-násobná zmenšenina, přičemž je vždy větší, než samotná oblast vykreslování. Docílil jsem tím několikanásobného zrychlení vykreslení (cca 6×) za cenu snížení kvality obrazu v podobě drobných artefaktů. Nastavení hladké interpolace jsem pro GTK2 opět povolil. Taktéž okamžité překreslení při úpravě rozsahu histogramu.

7. 1. 2021

GTK2 vykresluje nativně v nejlepší možné kvalitě, proto jsem v něm zakázal možnost hladké iterpolace. Dále byla potíž při ruční změně rozsahu histogramu, kde se nyní u GTK2 výpočet a překreslení provede až po dokončení tažení myší. Ostatní verze aplikace (QT5, Windwos) dostály pouze kosmetických změn.

13. 12. 2020

Nyní lze otáčet jakýkli obraz doleva či doprava o 90°.

2. 11. 2019

Vylepšení řazení nalezených souborů, kdy jich je v adresáři nepříjemně velké množství.

18. 10. 2019

Úprava nastaveitelné hodnoty bílého bodu na dvě desetinná místa.

30. 9. 2019

Přidáno konfigurační okno pro řazení seznamu parametrů souboru. Lze takto určit, které položky se budou zobrazovat jako první.

30. 8. 2019

Přidána gamma korekce

24. 8. 2019

Opraven memory leak u čtení EXIFu z JPEG náhledu, drobné opravy, bitmapa pro superpixel CFA se alokuje až když je ji potřeba

29. 7. 2019

Z náhledu čtu EXIF a na jeho základě otáčím snímek podle správné orientace. Ladění chybek a lepší "uklízení" paměti při načítání souborů

22. 7. 2019

Zjednodušení formou sloučení dvou dílčích funkcí pro výpočet obrazu do jedné a lépe udělané větvení uvnitř cyklů. Přínosem je o pár milisekund rychlejší zpracování na rychlých počítačích a až desítek milisekund na pomalejších

21. 7. 2019

Drobné opravy a prevence proti pádu u souborů se zápornými hodnotami pixelů

13. 5. 2019

Vypuštění verze s podporou RAWů do světa

17. 4. 2019

První koketování s načítáním RAWů

23. 3. 2019

První verze pro ARM procesory (32bit, ARMv7), lze přepínat jazyk mezi češtinou a angličtinou

22. 2. 2019

Opravena chyba při vykreslování (na kterou nesjspíš nikdo nikdy nenarazí) a hladká interpolace se provádí dle přání uživatele: buď vůbec, na kliknutí do obrazu, anebo automaticky po dvou vteřinách

20. 2. 2019

Doprogramována nativní hladká interpolace škálovaného obrazu 2 vteřiny po úpravě histogramu či změně zobrazení

8. 2. 2019

Přidáno ukládání zobrzených snímků (celý nebo výřez, šachovnice) do JPG s nastavitelnu kompresí. Při škálování snímků se malé snímky neroztahují na plochu okna a na Windows už fungují táhla pro posun fotky

4. 12. 2018

Dodělána možnost zapnout Superpixel CFA pro odstranění mřížky bayerovy masky (při škálování vznikaly nevzhledné obrazce)

3. 12. 2018

Pro zpřehlednění vlastností programu vznikla tato stránka, drobné úpravy za účelem navýšení rychlosti při procházení souborů a při změnách rozsahů histogramu

24. 11. 2018

Vyřešena různorodost hodnot v souborech s 32bit desetinnou reprezentací dat, zobrazerní 1:1 nevykresluje celou bitmapu, ale jen minimální nutný výřez, ladění vstupu z klávesnice

5. 11. 2018

Optimalizace vykreslování a výpočtu histogramu, naučil jsem se, co je to kumulativní histogram a výpočet černého i bílého bodu už funguje

4. 11. 2018

Zefektivnění vykreslování dat, další pokus o spočítání černého a bílého bodu

2. 11. 2018

Hladší výstup při škálování zobrazení (pouze Win verze), zohlednění vnitřní reprezentace dat (16bit soubor se v některých případech interně zpracovává jako 32bit)

1. 11. 2018

První pokus o automatické nastavení histogramu dle zadaných hodnot černého a bílého bodu

30. 10. 2018

Přidávání drobností jako je velikost kroku táhel a ladění vstupu z klávesnice

29. 10. 2018

Řazení seznamu souborů podle názvu nebo data, zobrazení výřezů rohů a středu, ladění chyb

28. 10. 2018

Přidána možnost inverzního zobrazení, ukládání nastavení do INI souboru

27. 10. 2018

Přesouvání nepovedených souborů do podadresáře "_smazane_"

25. 10. 2018

Aplikaci lze asociovat s FIT soubory

24. 10. 2018

Odvážil jsem se aplikaci zveřejnit na Astronomickém fóru, první zpětná vazba

23. 10. 2018

Ladění vzhledu aplikace, místo přímého přístupu do pole s daty používám pointery, přidán panel s informacemi uloženými ve FITu

18. 10. 2018

Značné zrychlení vícevláknovým zpracováním dat

14. 10. 2018

První strohá verze aplikace, šlo načíst FIT soubor a nastavit rozsah histogramu, jednovláknové zpracování

12. a 13. 10. 2018

Poprvé jsem otestoval novou chlazenou kameru a začal ukládat hromady FIT souborů. Chtělo by to aplikaci pro jejich rychlé prohlížení...

© Tomáš Grygarčík, 2018 ~ 2024 | http://grytom.g6.cz/

Reklamní sdělení: