FITS prohližeč

GNU/Linux 64bit, x86_64

stáhnout

Kontrolní SHA1 součet:

aeb073694bab0b2ca12456f2458f853ea0a9bfeb

Ke spuštění je zapotřebí knihovna libQt5Pas1.

Windows 64bit, x86_64

stáhnout

Kontrolní SHA1 součet:

7590d8a021806b7b21e87a564b5808fcdc4dc1e1

Nevyžaduje instalaci dalších knihoven. Testováno na Win7 64bit a Win10 64bit.

GNU/Linux 32bit, ARMv7

stáhnout

Kontrolní SHA1 součet:

25eac3e1c97b02896af052bfbf121a6c8dc79645

Nevyžaduje instalaci dalších knihoven, zatím bez optimalizací. Testován na Raspberry Pi 3 s openSUSE 32bit.

Windows 32bit, x86

stáhnout

Kontrolní SHA1 součet:

93f6240dabf604aa63936562b1cb4c9d4d4dea17

Nevyžaduje instalaci dalších knihoven. Testováno na WinXP 32bit.

GNU/Linux 64bit, ARMv8

stáhnout

Kontrolní SHA1 součet:

6565333969982dfb049cbb9791477bd3554531aa

Nevyžaduje instalaci dalších knihoven, zatím bez optimalizací. Testován na Raspberry Pi 3 s openSUSE 64bit.

Co umí?

 • Načíst a zobrazit jednobarevné soubory FIT (8bit, 16bit, 32bit)
 • Načíst a zobrazit RAW snímky či jejich náhledy
 • Ručně nastavit lineární histogram v rozsahu 0-255 pro 8bit snímky a 0-65535 pro ostatní
 • Automaticky nastavit lineární histogram podle zadaných parametrů
 • Pamatovat si nastavení histogramu při procházení soubory
 • Zobrazit informace uložené ve FITu
 • Zobrazit výřezy rohů a středu aktuálního snímku
 • Uživatel může rychle přesunout nepovedené snímky do podsložky "_smazane_"
 • Aplikaci lze asociovat s příponou fit (fits, fts), pak se spustí a zobrazí vybraný soubor

Klávesové zkratky

 • šipky doleva a doprava listují mezi soubory
 • delete přesune aktuální soubor do podsložky "_smazane_"
 • f přepne zobrazení panelu s informacemi
 • i přepne inverzní zobrazení
 • p vybere možnost pamatování si nastavení histogramu mezi snímky
 • a vybere možnost automaticky nastavit histogram podle nastavených limitů
 • n vybere možnost nepamatovat si nastavení histogramu a při načtení dalšího snímku se histogram resetuje
 • s přepíná mezi zobrazením 1:1 a škálováním do okna
 • q spočítá hodnotu pixelu ze čtyř sousedních za účelem odstranení mřížky bayerova filtru
 • F5 obnoví seznam souborů v aktuálním adresáři
 • CTRL+Q ukončení aplikace

Jak vypadá?

Okno aplikace

Historie vývoje

13. 5. 2019

Vypuštění verze s podporou RAWů do světa

17. 4. 2019

První koketování s načítáním RAWů

23. 3. 2019

První verze pro ARM procesory (32bit, ARMv7), lze přepínat jazyk mezi češtinou a angličtinu

22. 2. 2019

Opravena chyba při vykreslování (na kterou nesjspíš nikdo nikdy nenarazí) a hladká interpolace se provádí dle přání uživatele: buď vůbec, na kliknutí do obrazu, anebo automaticky po dvou vteřinách

20. 2. 2019

Doprogramována nativní hladká interpolace škálovaného obrazu 2 vteřiny po úpravě histogramu či změně zobrazení

8. 2. 2019

Přidáno ukládání zobrzených snímků (celý nebo výře, šachovnice) do JPG s nastavitelnu kompresí. Při škálování snímků se malé snímky neroztahují na plochu okna a na Windows už fungují táhla pro posun fotky

4. 12. 2018

Dodělána možnost zapnout Superbod CFA pro odstranění mřížky bayerovy masky (při škálování vznikaly nevzhledné obrazce)

3. 12. 2018

Pro zpřehlednění vlastností programu vznikla tato stránka, drobné úpravy za účelem navýšení rychlosti při procházení souborů a při změnách rozsahů histogramu

24. 11. 2018

Vyřešena různorodost hodnot v souborech s 32bit desetinnou reprezentací dat, zobrazerní 1:1 nevykresluje celou bitmapu, ale jen minimální nutný výřez, ladění vstupu z klávesnice

5. 11. 2018

Optimalizace vykreslování a výpočtu histogramu, naučil jsem se, co je to kumulativní histogram a výpočet černého i bílého bodu už funguje

4. 11. 2018

Zefektivnění vykreslování dat, další pokus o spočítání černého a bílého bodu

2. 11. 2018

Hladší výstup při škálování zobrazení (pouze Win verze), zohlednění vnitřní reprezentace dat (16bit soubor se v některých případech interně zpracovává jako 32bit)

1. 11. 2018

První pokus o automatické nastavení histogramu dle zadaných hodnot černého a bílého bodu

30. 10. 2018

Přidávání drobností jako je velikost kroku táhel a ladění vstupu z klávesnice

29. 10. 2018

Řazení seznamu souborů podle názvu nebo data, zobrazení výřezů rohů a středu, ladění chyb

28. 10. 2018

Přidána možnost inverzního zobrazení, ukládání nastavení do INI souboru

27. 10. 2018

Přesouvání nepovedených souborů do podadresáře "_smazane_"

25. 10. 2018

Aplikaci lze asociovat s FIT soubory

24. 10. 2018

Odvážil jsem se aplikaci zveřejnit na Astronomickém fóru, první zpětná vazba

23. 10. 2018

Ladění vzhledu aplikace, místo přímého přístupu do pole s daty používám pointery, přidán panel s informacemi uloženými ve FITu

18. 10. 2018

Značné zrychlení vícevláknovým zpracováním dat

14. 10. 2018

První strohá verze aplikace, šlo načíst FIT soubor a nastavit rozsah histogramu, jednovláknové zpracování

12. a 13. 10. 2018

Poprvé jsem otestoval novou chlazenou kameru a začal ukládat hromady FIT souborů. Chtělo by to aplikaci pro jejich rychlé prohlížení...

© Tomáš Grygarčík, 2018 | http://grytom.g6.cz/

Reklamní sdělení:
„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain