FITS prohližeč
GNU/Linux
Windows

GNU/Linux 64bit, x86_64

stáhnout

Kontrolní SHA1 součet:

b9bad7067eadda059fda4b967e3904b254ca91ee

Ke spuštění je zapotřebí knihovna libQt5Pas1.

Windows 64bit, x86_64

stáhnout

Kontrolní SHA1 součet:

3e305a5bd54669f030996e84c86d6726a6ddf4d0

Nevyžaduje instalaci dalších knihoven. Testováno na Win7 64bit a Win10 64bit.

GNU/Linux 32bit, ARMv7

stáhnout

Kontrolní SHA1 součet:

be70bff30fd71bd53d820a099f817ec01b275564

Nevyžaduje instalaci dalších knihoven, zatím bez optimalizací. Testován na Raspberry Pi 3 s openSUSE 32bit.

Windows 32bit, x86

stáhnout

Kontrolní SHA1 součet:

76eea1d1ebee43f4c07a8d86852ea8b05b096ee6

Nevyžaduje instalaci dalších knihoven. Testováno na WinXP 32bit.

GNU/Linux 64bit, ARMv8

stáhnout

Kontrolní SHA1 součet:

09018a08f85f9e07da41a244ad5af7761d0f6471

Nevyžaduje instalaci dalších knihoven, zatím bez optimalizací. Testován na Raspberry Pi 3 s openSUSE 64bit.

Co umí?

 • Načíst a zobrazit jednobarevné soubory FIT (8bit, 16bit, 32bit)
 • Načíst a zobrazit RAW snímky či jejich náhledy
 • Ručně nastavit lineární histogram v rozsahu 0-255 pro 8bit snímky a 0-65535 pro ostatní
 • Automaticky nastavit lineární histogram podle zadaných parametrů
 • Lze zapnout gamma korekci
 • Pamatovat si nastavení histogramu při procházení soubory
 • Zobrazit informace uložené ve FITu
 • Zobrazit výřezy rohů a středu aktuálního snímku
 • Uživatel může rychle přesunout nepovedené snímky do podsložky "_smazane_"
 • Aplikaci lze asociovat s příponou fit (fits, fts), pak se spustí a zobrazí vybraný soubor

Klávesové zkratky

 • šipky doleva a doprava listují mezi soubory
 • delete přesune aktuální soubor do podsložky "_smazane_"
 • f přepne zobrazení panelu s informacemi
 • i přepne inverzní zobrazení
 • p vybere možnost pamatování si nastavení histogramu mezi snímky
 • a vybere možnost automaticky nastavit histogram podle nastavených limitů
 • n vybere možnost nepamatovat si nastavení histogramu a při načtení dalšího snímku se histogram resetuje
 • s přepíná mezi zobrazením 1:1 a škálováním do okna
 • q spočítá hodnotu pixelu ze čtyř sousedních za účelem odstranení mřížky bayerova filtru
 • F5 obnoví seznam souborů v aktuálním adresáři
 • CTRL+Q ukončení aplikace

Jak vypadá?

Okno aplikace

Historie vývoje

2. 11. 2019

Vylepšení řazení nalezených souborů, kdy jich je v adresáři nepříjemně velké množství.

18. 10. 2019

Úprava nastaveitelné hodnoty bílého bodu na dvě desetinná místa.

30. 9. 2019

Přidáno konfigurační okno pro řazení seznamu parametrů souboru. Lze takto určit, které položky se budou zobrazovat jako první.

30. 8. 2019

Přidána gamma korekce

24. 8. 2019

Opraven memory leak u čtení EXIFu z JPEG náhledu, drobné opravy, bitmapa pro superpixel CFA se alokuje až když je ji potřeba

29. 7. 2019

Z náhledu čtu EXIF a na jeho základě otáčím snímek podle správné orientace. Ladění chybek a lepší "uklízení" paměti při načítání souborů

22. 7. 2019

Zjednodušení formou sloučení dvou dílčích funkcí pro výpočet obrazu do jedné a lépe udělané větvení uvnitř cyklů. Přínosem je o pár milisekund rychlejší zpracování na rychlých počítačích a až desítek milisekund na pomalejších

21. 7. 2019

Drobné opravy a prevence proti pádu u souborů se zápornými hodnotami pixelů

13. 5. 2019

Vypuštění verze s podporou RAWů do světa

17. 4. 2019

První koketování s načítáním RAWů

23. 3. 2019

První verze pro ARM procesory (32bit, ARMv7), lze přepínat jazyk mezi češtinou a angličtinou

22. 2. 2019

Opravena chyba při vykreslování (na kterou nesjspíš nikdo nikdy nenarazí) a hladká interpolace se provádí dle přání uživatele: buď vůbec, na kliknutí do obrazu, anebo automaticky po dvou vteřinách

20. 2. 2019

Doprogramována nativní hladká interpolace škálovaného obrazu 2 vteřiny po úpravě histogramu či změně zobrazení

8. 2. 2019

Přidáno ukládání zobrzených snímků (celý nebo výřez, šachovnice) do JPG s nastavitelnu kompresí. Při škálování snímků se malé snímky neroztahují na plochu okna a na Windows už fungují táhla pro posun fotky

4. 12. 2018

Dodělána možnost zapnout Superpixel CFA pro odstranění mřížky bayerovy masky (při škálování vznikaly nevzhledné obrazce)

3. 12. 2018

Pro zpřehlednění vlastností programu vznikla tato stránka, drobné úpravy za účelem navýšení rychlosti při procházení souborů a při změnách rozsahů histogramu

24. 11. 2018

Vyřešena různorodost hodnot v souborech s 32bit desetinnou reprezentací dat, zobrazerní 1:1 nevykresluje celou bitmapu, ale jen minimální nutný výřez, ladění vstupu z klávesnice

5. 11. 2018

Optimalizace vykreslování a výpočtu histogramu, naučil jsem se, co je to kumulativní histogram a výpočet černého i bílého bodu už funguje

4. 11. 2018

Zefektivnění vykreslování dat, další pokus o spočítání černého a bílého bodu

2. 11. 2018

Hladší výstup při škálování zobrazení (pouze Win verze), zohlednění vnitřní reprezentace dat (16bit soubor se v některých případech interně zpracovává jako 32bit)

1. 11. 2018

První pokus o automatické nastavení histogramu dle zadaných hodnot černého a bílého bodu

30. 10. 2018

Přidávání drobností jako je velikost kroku táhel a ladění vstupu z klávesnice

29. 10. 2018

Řazení seznamu souborů podle názvu nebo data, zobrazení výřezů rohů a středu, ladění chyb

28. 10. 2018

Přidána možnost inverzního zobrazení, ukládání nastavení do INI souboru

27. 10. 2018

Přesouvání nepovedených souborů do podadresáře "_smazane_"

25. 10. 2018

Aplikaci lze asociovat s FIT soubory

24. 10. 2018

Odvážil jsem se aplikaci zveřejnit na Astronomickém fóru, první zpětná vazba

23. 10. 2018

Ladění vzhledu aplikace, místo přímého přístupu do pole s daty používám pointery, přidán panel s informacemi uloženými ve FITu

18. 10. 2018

Značné zrychlení vícevláknovým zpracováním dat

14. 10. 2018

První strohá verze aplikace, šlo načíst FIT soubor a nastavit rozsah histogramu, jednovláknové zpracování

12. a 13. 10. 2018

Poprvé jsem otestoval novou chlazenou kameru a začal ukládat hromady FIT souborů. Chtělo by to aplikaci pro jejich rychlé prohlížení...

© Tomáš Grygarčík, 2018 | http://grytom.g6.cz/

Reklamní sdělení: